Forum Chrześcijańsko-Demokratyczne

Generated by wpDataTables

Spisy szczegółowe poszczególnych j.a.

Sygn. 1.11/1 – Forum chrześcijańsko-Demokratyczne – 1991-1992 r.
 1. Przemówienie Premiera Olszewskiego na 3 posiedzeniu Sejmu w dn. 21.12.1991, s. 8;
 2. „Życzę, byście mogli spojrzeć ludziom w oczy. Sejmowe przemówienie premiera Jana Olszewskiego w nocy z 4-5 czerwca”, „Nowy Świat”, 6-7.06.1992, , s. 1;
 3. Stefan Kurowski, „Formacja Chrześcijańsko-Demokratyczna wobec sytuacji gospodarczej w Polsce”, 11.06.1992, s. 4;
 4. Logo FCh-D, 13-14.06.1992, s. 1;
 5. Proponowany porządek obrad Kongresu Założycielskiego FCh-D, 13-14.06.1992, s. 1;
 6. Identyfikator z Kongresu Założycielskiego FCh-D, 13-14.06.1992, s. 1;
 7. Mandat delegata nr 255 z Kongresu Założycielskiego FChD, 13-14.06.1992, s. 1;
 8. „Deklaracja Forum Chrześcijańsko-Demokratycznego (projekt 2)”, 13-14.06.1992, s. 3;
 9. Wystąpienie na Kongresie Założycielskim FCh-D Jana Olszewskiego, 13-14.06.1992, s. 6;
 10. Lista osób wybranych do Krajowego Komitetu Organizacyjnego FCh-D, 13-14.06.1992, s. 1;
 11. Skład osobowy Krajowego Komitetu Organizacyjnego, 13-14.06.1992, s. 3;
 12. Projekt uchwały z 14.06.1992, s. 1;
 13. Uchwały nr 1-9, 14.06.1992, s. 4;
 14. List Kongresu Założycielskiego FCh-D do Ojca Świętego Jan Pawła II, 14.06.1992, s. 1;
 15. List Kongresu Założycielskiego FCh-D do Księdza Prymasa Józefa Glempa, 14.06.1992, s. 1;
 16. Protokół z przeprowadzonych wyborów do sekretariatu FCh-D, 27.06.1992, s. 1;
 17. Oświadczenie Krajowego Komitetu Organizacyjnego FCh-D z dn. 27.06.1992 w sprawie sytuacji w kraju, 27.06.1992, s. 1;
 18. „Nie lubię słowa <kapitalizm>” wywiad z Janem Olszewskim, „Spotkania”, 8-14.10.1992, s. 2;