Archiwum Partii Politycznych

Archiwum Partii Politycznych działa w strukturze Instytutu Studiów Politycznych PAN od 1993 r., obecnie jako część Biblioteki i Laboratorium im. Richarda Pipesa.

Archiwum stanowi unikatowy zespół, w ramach którego zbierane są dokumenty i publikacje, wytworzone przez kilkadziesiąt polskich partii i ugrupowań politycznych, które od wyborów czerwcowych 1989 roku posiadały lub posiadają swą reprezentację parlamentarną. Zbiory dokumentów w Archiwum obejmują m.in. uchwały, oświadczenia, statuty partyjne oraz materiały programowe i wyborcze. W zasobach Archiwum znajdują się również biuletyny i inne rodzaje prasy partyjnej, materiały ze zjazdów i kongresów partyjnych, publikacje książkowe, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne.

Dokumentacja aktowa, elektroniczna i audiowizualna w całości udostępniana jest na miejscu w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy proces udostępniania zdigitalizowanej dokumentacji aktowej poprzez naszą stronę internetową (patrz Katalog).

Aktualności

Dokumentacja ostatnich wyborów parlamentarnych

W okresie jesienno-zimowym kończone były prace obejmujące zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących ostatnie wybory parlamentarne. Zebrane zostały druki ulotne i plakaty poszczególnych komitetów wyborczych. Jak również zostały zarchiwizowane strony internetowe przeszło 40 ugrupowań i komitetów wyborczych. Pozyskano również przeszło 120 statutów partii politycznych obecnie funkcjonujących.
Wkrótce zostanie udostępniony inwentarz pozyskanej dokumentacji. Jednak w pierwszej kolejności zostaną opublikowane programy polityczne poszczególnych ugrupowań parlamentarnych z ostatnich lat.

Nowa kolekcja

Miło nam poinformować, że zasób Archiwum Partii Politycznie własnie powiększył się o bardzo cenną i dużą kolekcję. Pan dr. Dominik Szczepański przekazał do archiwum wyniki swojej wieloletniej kwerendy archiwalnej dotyczącej Unii Wolności. W sumie przekazano nam siedem kartonów z dokumentami. Wkrótce je wstępnie uporządkujemy i udostępnimy ich spis na naszej stronie.

Dr Dominik Szczepański korzystając między innymi z naszych materiałów opublikował parę lat temu książkę pt. „Unia Wolności : założenia programowe i działalność (1994-2005)”, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013.

Nowe skany

Do internetowej wersji Archiwum Partii Politycznych zostały właśnie dołączone kolejne zeskanowe materiały. Tym razem opracowane zostały przede wszystkim partie chadeckie z lat 90-tych (ale nie tylko!), tj. dokumenty następujący partii: Centrum, Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej, Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Chrześcijańska Demokracja, Chrześcijańska Partia Pracy, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Chrześcijańsko–Demokratyczne Stronnictwo Zjednoczenie.

Dokumenty można przeglądać tutaj.

Zapraszamy!

„Skarby Polskiej Akademii Nauk” – wystawa

Zbiory Archiwum Partii Politycznych zostały przedstawione w ramach wystawy „Skarby Polskiej Akademii Nauk” organizowanej przez PAN Archiwum w Warszawie. Wystawa przedstawiająca zbiory archiwów funkcjonujących w ramach Polskiej Akademii Nauk została przedstawiona 15 listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Obecnie całą wystawę można obejrzeć na stronie organizatora: Wystawa: Skarby Polskiej Akademii Nauk (pan.pl)

Uruchomienie nowej strony

Witamy na nowej stronie Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych PAN. Została ona stworzona w celu udostępniania skanów naszego zasobu archiwalnego. W kolejnych transzach będą udostępniane kolejne zdigitalizowane dokumenty. Na początku opracowano następujące ugrupowania: Akcja Wyborcza „Solidarność”, Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”, Bezpartyjny Blok Wspierania Reform. Wkrótce zostaną dodane kolejne materiały.