Archiwum Partii Politycznych

Archiwum Partii Politycznych działa w strukturze Instytutu Studiów Politycznych PAN od 1993 r., obecnie jako część Biblioteki i Laboratorium im. Richarda Pipesa.

Archiwum stanowi unikatowy zespół, w ramach którego zbierane są dokumenty i publikacje, wytworzone przez kilkadziesiąt polskich partii i ugrupowań politycznych, które od wyborów czerwcowych 1989 roku posiadały lub posiadają swą reprezentację parlamentarną. Zbiory dokumentów w Archiwum obejmują m.in. uchwały, oświadczenia, statuty partyjne oraz materiały programowe i wyborcze. W zasobach Archiwum znajdują się również biuletyny i inne rodzaje prasy partyjnej, materiały ze zjazdów i kongresów partyjnych, publikacje książkowe, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne.

Dokumentacja aktowa, elektroniczna i audiowizualna w całości udostępniana jest na miejscu w siedzibie Instytutu Studiów Politycznych PAN. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy proces udostępniania zdigitalizowanej dokumentacji aktowej poprzez naszą stronę internetową (patrz Katalog).

Aktualności

Publikacje APP

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem wydanych przez archiwum publikacji źródłowych. Przede wszystkim są to edycje programów wyborczych (z wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego) z okresu 1989-2015. [publikacje]

Równocześnie zachęcamy do przesyłania do nas informacji bibliograficznych o działach powstałych na podstawie naszych materiałów archiwalnych. Jesteśmy w trakcie prac nad listą takich publikacji.

Dokumentacja ostatnich wyborów parlamentarnych

W okresie jesienno-zimowym kończone były prace obejmujące zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących ostatnie wybory parlamentarne. Zebrane zostały druki ulotne i plakaty poszczególnych komitetów wyborczych. Jak również zostały zarchiwizowane strony internetowe przeszło 40 ugrupowań i komitetów wyborczych. Pozyskano również przeszło 120 statutów partii politycznych obecnie funkcjonujących.
Wkrótce zostanie udostępniony inwentarz pozyskanej dokumentacji. Jednak w pierwszej kolejności zostaną opublikowane programy polityczne poszczególnych ugrupowań parlamentarnych z ostatnich lat.

Nowa kolekcja

Miło nam poinformować, że zasób Archiwum Partii Politycznie własnie powiększył się o bardzo cenną i dużą kolekcję. Pan dr. Dominik Szczepański przekazał do archiwum wyniki swojej wieloletniej kwerendy archiwalnej dotyczącej Unii Wolności. W sumie przekazano nam siedem kartonów z dokumentami. Wkrótce je wstępnie uporządkujemy i udostępnimy ich spis na naszej stronie.

Dr Dominik Szczepański korzystając między innymi z naszych materiałów opublikował parę lat temu książkę pt. „Unia Wolności : założenia programowe i działalność (1994-2005)”, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 2013.

Nowe skany

Do internetowej wersji Archiwum Partii Politycznych zostały właśnie dołączone kolejne zeskanowe materiały. Tym razem opracowane zostały przede wszystkim partie chadeckie z lat 90-tych (ale nie tylko!), tj. dokumenty następujący partii: Centrum, Chrześcijańska Demokracja III Rzeczpospolitej Polskiej, Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Chrześcijańska Demokracja, Chrześcijańska Partia Pracy, Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy, Chrześcijańsko–Demokratyczne Stronnictwo Zjednoczenie.

Dokumenty można przeglądać tutaj.

Zapraszamy!

„Skarby Polskiej Akademii Nauk” – wystawa

Zbiory Archiwum Partii Politycznych zostały przedstawione w ramach wystawy „Skarby Polskiej Akademii Nauk” organizowanej przez PAN Archiwum w Warszawie. Wystawa przedstawiająca zbiory archiwów funkcjonujących w ramach Polskiej Akademii Nauk została przedstawiona 15 listopada 2022 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Obecnie całą wystawę można obejrzeć na stronie organizatora: Wystawa: Skarby Polskiej Akademii Nauk (pan.pl)