Konfederacja Wolność i Niepodległość

Wybrane Dokumenty Programowe
  1. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, Polska dla Ciebie. Piątka Konfederacji. Program Konfederacji Wolność i Niepodległość, 2019.
  2. Konfederacja Wolność i Niepodległość, Polska na nowo. Program dla Polski po lockdownie, 2021.
  3. Konfederacja Wolność i Niepodległość, Po stronie Polski. Program merytorycznej alternatywy dla Polski, 2022.
  4. Konfederacja Wolność i Niepodległość, Konstytucja Wolności. Program wyborczy, 2023.