Sojusz Lewicy Demokratycznej / Nowa Lewica

Wybrane Dokumenty Programowe z lat 2011-2023
  1. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jutro bez obaw. Program dla Polski, Rada Krajowa SLD, Warszawa 2011.
  2. KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni, Program wyborczy, pod red. B. Machalicy, 2015.
  3. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Przywróćmy normalność. Godne życie, sprawiedliwa i normalna Polska. Program Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Materiał do dyskusji wewnątrzpartyjnej, 2017.
  4. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Silny samorząd, demokratyczna Polska. Program samorządowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej 2018, pod red. S. Gajewskiego, 2018.
  5. Sojusz Lewicy Demokratycznej, Uchwała Krajowej Konwencji SLD z 16 lutego 2019 r., “Deklaracja europejska”.
  6. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polska jutra. Główne postulaty Lewicy. Łączy nas przyszłość, 2019.
  7. Nowa Lewica, Przyszłość jest teraz. Priorytety programowe Nowej Lewicy. Materiał do dyskusji. Kongres Nowej Lewicy, Warszawa, 09.10.2021.
  8. KW Nowa Lewica, Program Wyborczy, 2023