Nowoczesna Ryszarda Petru / Nowoczesna

Wybrane Dokumenty Programowe
  1. [Fundacja Nowoczesna RP], Nowa Polska – teraz! Nowoczesność, wolność, rozwój, zaangażowanie, odpowiedzialność. Kierunki programu, lipiec 2015;
  2. Nowoczesna Ryszarda Petru, [Program gospodarczy Nowoczesnej opiera się na trzech filarach:…], [2015];
  3. Uchwała nr 2/2019 Rady Krajowej Nowoczesnej z dnia 2 marca 2019 w sprawie programu „Nowoczesna Europa”;
  4. Nowoczesna, Wolność i dobrobyt. Program gospodarczy i społeczny Nowoczesnej. Wersja pełna, 2022;
  5. Nowoczesna, 11 najważniejszych punktów programowych Nowoczesnej. Polska europejska i liberalna, 2022.